طراحی سایت رایگان

طراحی سایت و در پی آن برقراری ارتباط و معرفی خدمات و محصولات قابل ارائه از طریق طراحی سایت به یک نیاز ضروری برای سازمانها و موسسات تبدیل شده است . به همین سبب رایان دیزاین اقدام به ارائه خدمات طراحی سایت رایگان به موسسات و نهاد های خیریه مردمی و همچنین موسسات فرهنگی عام المنفه نموده است تا از این طریق بتوانند ارتباط بهتری با مردم و خیرین برقرار نمایند.

طراحی سایت رایگان

موسسات و نهادهای خیریه می توانند از طریق تکمیل نمودن فرم سفارش طراحی سایت و یا مشاوره طراحی سایت درخواست خود را اعلام کرده و منتظر تماس از سوی رایان دیزاین  باشند. برای این موسسات خدمات طراحی سایت رایگان بوده و در صورت نیاز فقط هزینه سرویس میزبانی و دامنه دریافت می شود.

خدمات طراحی سایت رایگانی که برای این موسسات انجام می شود همه امکانات یک سایت را دارا می باشد و امکانات یک سایت عادی که به آن نیاز دارید در آن در نظر گرفته شده است.

در صورتی که در طراحی سایت خود به امکانات خاصی از قبیل پرداخت کمک آنلاین و یا فرم عضویت و مشابه آن نیاز دارید در در خواست خود ذکر کنید تا قبل از طراحی سایت بررسی شود.