با رقابت تنگاتنگ شرکت ها در کسب رتبه در صفحه اول نتایج گوگل سئو حرفه ای تعریف تازه ای پیدا کرده است. شاید تا پیش از این بعضی با معرفی خود به اسم سئو کار اقدام به ارائه خدمات سئو می نمودند و تا حدودی هم موفق بودند. ولی امروز با تغییرات مرتب گوگل در

… ادامه